SCROLL DOWN FOR MORE EVENTS

 

Kia Kūrapa ki Te Tai Poutini
November 2019

REGISTRATIONS OPEN SEPTEMBER/Ākuanei kā rēhitataka tuwhera ai

 

Kura Reo Kāi Tahu
January 2020

HAI TE MARAMA O WARU TUWHERA AI TE WĀHI RĒHITATAKA