SCROLL DOWN FOR MORE EVENTS

 

Kia Kūrapa ki Tuahiwi
17-19 May 2019

 
 

Kia Kūrapa ki Te Tai Poutini
November 2019

REGISTRATIONS OPEN SEPTEMBER 2019

Kura Reo Kāi Tahu
January 2020

HAI TE MARAMA O WARU TUWHERA AI TE WĀHI RĒHITATAKA