SCROLL DOWN FOR MORE EVENTS

Kia Kūrapa ki Kaikōura
01 - 03 September 2017

 

Kura Reo Kāi Tahu
January 2018

COMING SOON

COMING SOON

 

Kia Kūrapa ki Puketeraki
March 2018

COMING SOON

 

Kia Kūrapa ki Tuahiwi
May 2018

COMING SOON

COMING SOON

 

Kia Kūrapa ki Te Tai Poutini
03 - 05 November 2017

COMING SOON

 

Kia Kūrapa ki Awarua
January 2018

COMING SOON

 

Kura Reo ki Te Waipounamu
April 2018

COMING SOON